Енергетична ефективність електричних водонагрівачів (ErP)

За станом на 26 вересня 2015 року, водонагрівачі TESY комплектуються з енергетичною етикеткою ефективності, відповідно до нових ErP (Еnergy related Products) правил Європейського союзу. Етикетки енергетичної ефективності для різних побутових приладів дають можливість користувачеві прийняти обґрунтоване рішення щодо купівлі. Вони надають інформацію про кількість споживаної електроенергії в річному обчисленні, тип техніки і на інші характеристики приладу.

Енергетична етикетка

Енергетична етикетка має однакове оформлення для всіх країн ЄС і є лінгвістично нейтральною. Інформація передається з піктограмами, які замінюють текст на різних мовах Союзу.

Чорна стрілка показує клас енергетичної ефективності даного приладу у відповідності з Європейськими правилами. Кольорові стрілки, марковані літерами, що відображають різні класи енергоефективності. Темно зелений колір означає клас з найбільш високою енергетичною ефективністю, а чорний - з найнижчою.

За допомогою енергетичної етикетки, користувач може вибрати прилад з найбільшою ефективністю використання енергії і, таким чином, заощадити гроші на рахунки за електрику і воду, та сприяти збереженню навколишнього середовища шляхом скорочення викидів вуглекислого газу і використання меншої кількості ресурсів, таких як електричний струм і вода.

Параметри, розміщені тільки для електричних водонагрівачів

РІЧНЕ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ в кВт.г за рік - AEC (Річне споживання електроенергії) зазначене у кВт.г/annum (параметр енергетичної етикетки)

Показує споживання електроенергії в річному вираженні, виміряне в лабораторних умовах. Даний параметр є подібним для всіх електричних водонагрівачів, що продаються на території Європейського союзу і може служити Вам для розрахунку приблизної різниці у витратах на електроенергію у річному обчисленні, які ви були б заплатили при використанні різних марок електричних водонагрівачів. Річне споживання електроенергії (AEC) є подібними для однакових профілів зливу (M, L, XL і т. д.).

ФІКСОВАНА ВИРОБНИКОМ ТЕМПЕРАТУРА ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО І КОМФОРТНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ - Tout of box
(параметр продуктового асортименту)

Для деяких моделей електричних водонагрівачів найбільш енергетично ефективний режим роботи, що забезпечує достатню кількість теплої води, досягається при температурному налаштуванні нижчому максимально можливого. Такий режим може бути досягнутий при температурі 65℃ або навіть 60℃. Така температура, при якій досягається найбільш високий клас енергетичної ефективності, позначається Tout of box.

МАКСИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА, НА ЯКУ МОЖЕ БУТИ НАЛАШТОВАНИЙ ТЕРМОСТАТ ЕЛЕКТРИЧНОГО ВОДОНАГРІВАЧА - Tmax
(параметр продуктового асортименту)


Крім Tout of box, виробник зобов’язаний повідомити і максимальну температуру, на яку може бути налаштований термостат - Tmax і яка іноді відрізняється від Tout of box

КІЛЬКІСТЬ ГАРЯЧОЇ (ЗМІШАНОЇ) ВОДИ ПРИ 40˚С-V40 [L] (параметр продуктового асортименту)

Так як цілком можливо, що два однакових за об’ємом електричних водонагрівачі, виготовлених різними виробниками, забезпечують разом з тим зовсім різну кількість гарячої (змішаної) води для побутових потреб, то європейський регулятор вимагає від виробників, щоб розміщували параметр, виміряний в однакових лабораторних умовах за певною методикою. V40 вимірюється в літрах (л) та показує кількість гарячої (змішаної) води з температурою 40℃, яку ви можете використати з вимкнутого електричного водонагрівача, після того, як вода в приладі була нагріта до оголошеної Tout of box Для водонагрівачів з об’ємом до 36 літрів, цей показник не зазначається. V40 подібний індикатор, якщо він був прийнятий при одній і тій же Tout of box

Що впливає на кількість гарячої води, яку забезпечує електричний водонагрівач?

Безсумнівно, чистий об’єм (нетто) ємності для води має значення для кількості ПГВ (побутової гарячої води), але практично це не єдиний чинник. Крім, як від об’єму приладу, кількість гарячої води сильно залежить від того, як швидко змішується вхідна холодна вода з наявною у водонагрівачі гарячою водою при її використанні. Цей процес контролюється найбільш успішно завдяки вбудованому соплу з PISTON ефектом. Його функція полягає у тому, щоб пропускати холодну воду, не дозволяючи її швидкому змішуванню з гарячою водою. Електричні водонагрівачі з інноваційним PISTON ефектом дають більше гарячої води і комфорту. Ще одним важливим чинником, який впливає на кількість гарячої води, є температура, при якій працює водонагрівач. Максимальну кількість ПГВ водонагрівачі забезпечують тоді, коли їх термостат налаштований на максимальну температуру.

Параметри, розміщені тільки для водонагрівачів непрямого нагріву

СТАТИЧНІ ТЕПЛОВІ ВТРАТИ ВІД ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ ЗА 24 ГОДИНИ - S [W]
(параметр енергетичної етикетки)

Для водонагрівачів непрямого нагріву розміщується параметр, який показує втрати енергії в ізоляції приладу протягом 24 годин, за конкретних лабораторних умов.
РЕАЛЬНИЙ ОБ’ЄМ ЄМНОСТІ ДЛЯ ВОДИ [L]
(параметр енергетичної етикетки)
Виробник зобов’язаний розмістити точний об’єм води, який бойлер може зберігати.