Директива 2009/125/ЕО Європейського парламенту встановлює рамки для визначення вимог Співтовариства відносно екодизайну до продуктів, пов'язаних з енергоспоживанням. Вона сприяє стійкому розвитку за рахунок підвищення енергоефективності і рівня захисту довкілля при одночасному підвищенні безпеки енергопостачання. Директива встановлює мінімальні вимоги до енергоефективності. Мета полягає в тому, щоб зменшити споживання енергії у рамках Союзу і, відповідно, викидів вуглекислого газу. В результаті з ринку необхідно вивести низькоефективні опалювальні прилади при одночасному стимулюванні виробництва такими з більш високою ефективністю.

 З 01.01.2018 р. набув чинності регламент 2015/1188, що визначає мінімальні вимоги до енергоефективності опалювальних приладів, а також специфічні вимоги до продуктової інформації, супроводжуючі опалювальні теплові джерела, пропоновані в продаж на території Європейського Союзу.

Сезонна енергоефективність при опалюванні"(ηs) означає співвідношення між тепловим навантаженням, що покривається місцевим джерелом тепла, і річним споживанням енергії, потрібним для покриття цього навантаження, виражене у відсотках. Це показник, що враховує дві основні групи чинників:

  • Регулятори температурного комфорту усередині приміщень, значення яких є взаємовиключними, при цьому сюди входить вид терморегулятора, а також наявність щоденного або тижневого таймера.
  • Регулятори температурного комфорту в приміщенні, значення яких можна підсумовувати. Це додаткові функції, сприяючі ефективнішій роботі приладів, такі як відкрите вікно, адаптивний запуск, присутність людини, дистанційне керування.

Залежно від типу установки і використання нагрівачів вводяться категорії нерухомо прикріплених (фіксованих) приладів та переносних приладів. Для використання як постійного фіксованого приладу, він повинен досягти мінімальної сезонної енергоефективності при опалюванні в 38%. Для переносних нагрівачів цей показник складає 36%.

Іншою конкретною вимогою цього регламенту є надання кінцевому користувачеві певної продуктової і технічної інформації, що стосується теплової потужності приладів та способу регулювання температури. Ця інформація повинна міститися в інструкціях з експлуатації, а також на доступних веб-сайтах виробників.

Функції, сприяючі підвищенню сезонної енергоефективності, є наступними:

  • Відкрите вікно / двері

Автоматичне зменшення теплової потужності при відкритті відкритого вікна або різкому пониженні температури впродовж певного проміжку часу

  • Адаптивний старт

Ініціація оптимального початку опалювання для досягнення заданої температури у бажаний час

  • Дистанційне керування

Можливість контролю опалювального приладу з місця розташування поза будівлею, в якій він розташований

Усі опалювальні прилади TESY, доступні на території ЄС з 01.01.2018 р., відповідають вимогам Директиви 2009/125/ЕО енергоефективності і продуктової інформації.